Wyniki konkursu z Fit&Easy

Uwaga, uwaga !!

Ogłaszamy wyniki konkursu z Fit&Easy,

Torby fitness i skakanki otrzymują:
Alicja Drzewiecka
Marlena Lalak-Skałecka
Marek Kruś

Torby lodówki i eco torby otrzymują: 
Katarzyna Mikołajczyk
Barbara Płaskocińska 
Joanna Gralik
Lila Czyż
Kamila Plaszczak
Prosimy o przesłanie danych do wysyłki nagród na adres:
blog.molki@interia.pl, do 6.12.2012.

Gratulacje dla zwycięzców i gorące podziękowania za udział w zabawie dla wszystkich.
Prześlij komentarz