wyniki konkursu Emalia Polska Pleszew

Pora   ogłosić wyniki konkursu  z Emalia Polska Pleszew
 Obrady były bardzo burzliwe nagroda poleci do 

Barbary Płaskocińskiej za Białą kiełbasę w cieście francuskim  i Pierogi z białą kielbasą 

Laureatkę  prosimy  o przesłanie  danych osobowych w celu   przesłania nagrody.
Gratulujemy i zapraszamy do udziału w kolejnych  konkursach.

Brak komentarzy: