Idź do nieba! Abp Fulton Sheen

„Ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdoła pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują” (1 Kor 2, 9)


 Na długie jesienne wieczory polecam świetną książkę Idź do nieba!  Abp Fulton Sheen nakładem wydawnictwa  Wydawnictwa Diecezjalnego i Drukarni w Sandomierzu

TĘ KSIĄŻKĘ ABP FULTONA SHEENA MUSISZ PRZECZYTAĆ !
Dlaczego? Bo to doskonały drogowskaz do bycia szczęśliwym i kolejny stopień w dostaniu się do nieba!

„We wspólnocie wiary Kościoła jesteśmy posłuszni Chrystusowi w świetle Ducha Świętego, a nie systemowi – czyli skomplikowanej sieci dogmatów, założeń i nakazów. Nasza wiara jest spotkaniem dwóch osób: naszego Zbawiciela i każdego z nas. Jesteśmy tego świadomi, jak podkreśla jeden z rozdziałów, że droga chrześcijanina jest walką i trudem zdobywania świętości poprzez miłość.

Możliwość owocnego przejścia tą drogą potwierdzają ludzie święci. Dobitnym przykładem jest Święty Paweł Apostoł. Niestety, rzadko w naszych czasach słyszymy ubolewanie nad grzechem i niesprawiedliwością, a wprost przeciwnie, zło ukazuje się jako coś normalnego.

Świat – podobnie jak w czasach Arcybiskupa Sheena – gdy słyszy głoszone prawdy o sądzie Bożym, czyśćcu, niebie lub piekle, nie tylko spycha je na margines, ale stanowią one podstawę do oskarżeń tych, którzy je głoszą. W naszej wędrówce, która jest wstępnym zaproszeniem dla każdego na własnej drodze do nieba, trzeba uchwycić się słowa Bożego, które jest światłem: „Ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdoła pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują” (1 Kor 2, 9).(..)

 Książka jest drogowskazem ku wieczności. Arcybiskup zaczyna swoje rozważania od zwrócenia naszej uwagi, ludzie którzy nie wierzą w istnienie piekła, diabła często wysyłają tam innych ludzi, których z różnych powodów nie lubią, złorzeczą, darzą niechęcią, Czasami słyszmy ty szatanie, jesteś diabłem, idź do piekła. Ludzie nie okazują sobie miłości, nie mówią idź do nieba, jesteś Aniołem jest rzadkością. Autor zachęca nas do tego, abyśmy wybrali drogę ku nieba. Arcybiskup porusza tematu duchowe, apologetyki na różnych przykład dzięki temu jest łatwiej zrozumieć zagadnienia i problemy. Autorowi zależy na tym, by człowiek został zbawiony i proponuje lekarstwo, póki nie jest za późno W książce jest jeden rozdział poświęcony Maryi, który mówi na czym polega Jej rola. W dalszej  części wyjaśnia kwestie nieba, czyśćca i piekła. 

Książkę polecam, warto ją przeczytać.

Brak komentarzy: